Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin

Datum: 06.04.2022, Srijeda
Klasa: 410-19/22-02/62
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik "A" postavio je upit o primjeni snižene stope PDV-a na maslac i margarin. U upitu se navodi da je nejasno primjenjuje li se snižena stopa PDV-a od 5% na grupu proizvoda mazivih masti sukladno dijelu VII. i dodatku II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća ili isključivo na maslac i margarin definiranih naziva unutar grupe proizvoda mazivih masti.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 1. točke j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, maslac iz KN oznake 0405 10 i margarin iz KN oznake 1517 10.

S tim u vezi napominjemo da opseg primjene snižene stope nije promijenjen u odnosu na dobra iz članka 38. stavka 2. točke j) Zakona o PDV-u koja se od 1. travnja 2022. oporezuju sniženom stopom PDV-a od 5%, umjesto sniženom stopom PDV-a od 13% te da je za razvrstavanje proizvoda u pojedine KN oznake nadležna Carinska uprava.

Povratak na mišljenja