Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina

Datum: 17.05.2022, Utorak
Klasa: 410-19/22-02/111
Davatelj: Porezna uprava

Postavili ste upit o primjeni snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina. U upitu navodite da porezni obveznici opskrbljivači plaćaju plin i pripadajuće naknade prema računima koje njima izdaje tvrtka dobavljač plina, kao i tvrtke koje obavljaju poslove transporta i distribucije plina, a koje svoje usluge temelje na tarifama koje su regulirane od strane državne agencije HERA za korištenje transportnog, odnosno distribucijskog sustava. Nadalje, navodite da većina tvrtki distributera smatra da se na uslugu distribucije plina PDV treba obračunavati po stopi od 5%, jer se radi o naknadi vezanoj uz isporuku plina. U upitu se navodi da bi primjena stope PDV-a od 25% na ulaznim računima tvrtki opskrbljivača plinom te stope PDV-a od 5% na izlaznim računima za plin, dovela opskrbljivače u nepovoljnu financijsku situaciju u kojoj bi iz mjeseca u mjesec potraživali povrat PDV-a.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke.

S tim u vezi, odredbama članka 47. stavka 2. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja.

Iznimno od navedenog, odredbama članka 38. stavka 4. Zakona o PDV-u propisano je da se na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Slijedom navedenog, primjena snižene stope PDV-a propisana je za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina.

Za potrebe oporezivanja PDV-om primjenjuje se pojam jedinstvene transakcije osobito kada su dva elementa ili radnje ili više njih koje izvrši porezni obveznik toliko usko povezani da objektivno čine jednu gospodarski nerazdvojivu isporuku, čije bi razdvajanje u svrhu oporezivanja bilo umjetno. Usluga se smatra pomoćnom glavnoj isporuci osobito kada za klijente ne predstavlja cilj sam po sebi, već sredstvo za korištenje najboljih uvjeta pružateljeve glavne isporuke te u tom slučaju slijedi poreznu sudbinu glavne isporuke.

Stoga porezni obveznik koji obavlja isporuku prirodnog plina i pri tome zaračuna naknade za usluge transporta i distribucije prirodnog plina, PDV obračunava po stopi od 5% na tu jedinstvenu transakciju.

Međutim, ako porezni obveznik ne obavlja isporuku prirodnog plina, nego samo usluge transporta i distribucije plina iste se oporezuju PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja