Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina

Datum: 19.05.2022, Četvrtak
Klasa: 410-19/22-02/97
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina. U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja energetsku djelatnost transporta plina (NKD šifra 4950 - cjevovodni transport) te da u okviru te djelatnosti pruža uslugu transporta plina za koju trgovcima plinom i opskrbljivačima zaračunava naknadu za korištenje transportnog sustava (naknada za uslugu transporta plina). S tim u vezi u upitu je pojašnjeno da sukladno članku 3. stavku 2. točki 58. Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18 i 23/20) transport plina znači uslugu prijenosa plina kroz transportni sustav isključujući opskrbu plinom i trgovinu plinom, a uključujući tranzit plina i pomoćne usluge.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 38. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke.

S tim u vezi, odredbama članka 47. stavka 2. točke g) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja.

Iznimno od navedenog, odredbama članka 38. stavka 4. Zakona o PDV-u propisano je da se na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

Slijedom navedenog, primjena snižene stope PDV-a propisana je za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku koje zaračunava isporučitelj prirodnog plina. Stoga, ako porezni obveznik ne obavlja isporuku prirodnog plina, nego samo uslugu transporta plina, ista se oporezuje PDV-om po stopi od 25%.

Povratak na mišljenja