Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke

Datum: 16.11.2023, Četvrtak
Klasa: 410-19/23-02/130
Davatelj: Porezna uprava

​Sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 i 33/23, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode. Prema odredbama članka 47 stavka 1. točke d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22 i 43/23) navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni općim aktom o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U vezi navedenih odredbi Ministarstvo zdravstva dostavilo je obavijest, KLASA: 530-07/23-09/08, URBROJ: 534-03-2-2/1-23-06 od 2. studenoga 2023. da su sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine br. 76/13, 90/14 i 100/18) i galenski i magistralni pripravci definirani kao lijekovi, da lijekovi koji se izrađuju u sklopu ljekarničke djelatnosti u laboratoriju ljekarni ili galenskom laboratoriju imaju dozvolu regulatornog tijela za lijekove i medicinske proizvode, u ovom slučaju Ministarstva zdravstva te da se sukladno članku 38. stavku 2. Zakona o PDV-u i na navedene lijekove primjenjuje snižena stopa PDV-a od 5%.

Povratak na mišljenja