Primjena stope poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2019. godine - pelene

Datum: 08.01.2019, Utorak
Klasa: 410-19/18-02/203
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom vezano za primjenu stope poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) od 1. siječnja 2019. na sljedeće vrste proizvoda:

• pamučne pelene,

• zaštitne gaćice za pelene,

• pamučne gaćice za odvikavanje od pelena,

• pelena („sve u jedan“ koja sadrži i pamučnu pelenu i zaštitne gaćice,

• dječje kupaće gaćice (nepropusne za stolicu),

• komplet pelena koji sadrži i pamučne pelene i zaštitne gaćice.

Prema odredbama čl. 38. st. 3. t. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. od br. 73/13. do 106/18.) i čl. 47. st. 2. t. d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. od br. 79/13. do 1/19.) PDV se između ostalog obračunava i plaća po stopi od 13% na isporuku dječjih pelena koje se pod tim nazivom stavljaju u promet.

Slijedom navedenog, sve vrste dječjih pelena neovisno o materijalu od kojeg su izrađene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet, oporezuju se po sniženoj stopi PDV-a od 13%.

 

Povratak na mišljenja