Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Datum: 04.03.2024, Ponedjeljak
Klasa: 023-01/24-01/28
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nakon što je početkom ove godine stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Narodne novine broj 155 23 te naknadno i Uredba o nazivima radnih mjesta uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama Narodne novine broj 22 24 dalje Uredba ovim putem dajemo uputu u vezi primjene odredbi općeg propisa o radu na postupak prevođenja naziva i koeficijenata postojećih radnih mjesta u nove nazive i pripadajuće koeficijente za zaposlene u javnim službama Prijelaznom odredbom članka 36 Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama propisano je da je čelnik javne službe dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe provesti postupak tzv prevođenja te službenicima i namješteničinima ponuditi izmjenu ugovora o radu Uredba je stupila na snagu 1 ožujka 2024 godine Na ponudu izmjene ugovora o radu zatečenim službenicima i namještenicima u javnim službama na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 151 22 i 64 23 Odluka Ustavnog suda RH Naziv radnog mjesta odnosno narav ili vrsta rada na koje se radnik zapošljava obvezni je podatak svakog ugovora o radu dok za podatak o brutoplaći uključujući brutoiznos osnovne odnosno ugovorene plaće dodataka te ostalih primitaka za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja rednik trna pravo ugovor o radu može uputiti na primjenjivi zakon drugi propis kolektivni ugovor ili pravilnik o radu kojim se ureduju ta pitanja Napominjemo kako su člankom 3 Uredbe radna mjesta predviđena ovisno o razini obrazovanja odnosno razini cjelovite ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja