RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pripajanje i članstvo u upravi

Predmet: Prestankom postojanja društva i njegovim pripajanjem drugom društvu prestala je postojati i njegova uprava, budući da poslovima društva rukovodi uprava društva preuzimatelja.

Broj presude: Revr 1539/11-2, od 22. siječnja 2014.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Obzirom da tužitelj nije razriješen dužnosti člana uprave H. N. d.d. po zahtjevu tog društva prije isteka mandata, a niti mu je istekao mandat, to nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 14. Ugovora. Tužitelj stoga nema pravo potraživati isplatu otpremnine u visini od deset plaća po čl. 14. Ugovora, odnosno razliku između otpremnine koja mu je isplaćena u visini šest plaća i otpremnine u visini od deset plaća.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)