RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama

Predmet: S obzirom da su predmetne ovršne isprave – sporna rješenja o ovrsi Porezne uprave, postale ovršne (snabdjevene su potvrdama ovršnosti), iste su, u skladu s načelom strogog formalnog legaliteta, podobne poslužiti kao temelj za određivanje osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnice osiguranja.

Broj presude: 35 Gž Ovr-370/2020-2, od 17. srpnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Visina tražbine koju Republika Hrvatska predlaže osigurati temelji se na priloženim ovršnim ispravama, protivnica osiguranja upisana je kao vlasnica nekretnina na kojima se predlaže zasnovati založno pravo, a ispunjene su i sve propisane pretpostavke za udovoljavanje predmetnom prijedlogu, slijedom čega je ovaj sud, primjenom čl. 380. toč. 3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) u vezi sa čl. 21. st. 1. i čl. 295.–297. OZ, preinačio pobijano rješenje i odredio osiguranje novčane tražbine predlagateljice osiguranja, na način preciziran u izreci ovog rješenja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)