Privremene i prethodne mjere

Naslovnica knjige: Privremene i prethodne mjere
E-izdanje
29,40
Priručnik za praktičnu primjenu s primjerim obrazaca, prijedlozima, rješenjima, napomenama
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, 2010.
Autor:   Lidija TOMIČIĆ, dipl. iur.
Broj stranica:   207
Iz uvoda:  
Riječ je o jedinstvenom priručniku, kojim su na vrlo detaljan i pregledan način kroz praktične primjere obrazaca, u cijelosti obuhvaćeni ovi, za aktualnu praksu izrazito bitni instituti. Privremene i prethodne mjere su sredstva osiguranja tražbine predlagatelja osiguranja propisana odredbama Ovršnog zakona. Osnovna razlika između privremenih i prethodnih mjera je da se privremena mjera može odrediti u svrhu osiguranja novčane ili nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja, dok se prethodna mjera može odrediti samo radi osiguranja novčane tražbine. Nadalje, privremena mjera se može predložiti prije pokretanja i tijekom sudskoga ili upravnoga postupka, te nakon završetka tih postupaka, sve dok ovrha ne bude provedena, dok za prethodnu mjeru nije ostavljena tako široka mogućnost. Naime, prethodna mjera se može odrediti samo na temelju odluke suda ili upravnog tijela koja nije postala ovršna, odnosno na temelju nagodbe sklopljene pred sudom ili upravnim tijelom te na temelju javnobilježničke odluke ili javnobilježničke isprave, ako tražbina koja je u istima utvrđena još uvijek nije dospjela, a prethodna mjera može trajati najduže do proteka 15 dana nakon nastupanja uvjeta za ovrhu.