Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK

Datum: 27.03.2020, Petak
Autor: J.V.

      Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar. nov., br. 36/20., nemaju obvezu platiti članarinu HGK u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. godine. S obzirom na to da se članarina HGK plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, to znači da članice HGK na koje se odnosi ova odluka  ne trebaju platiti članarinu za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

       Ova Odluka odnosi se i na članice HGK fizičke osobe koje su postale članice komore preko svojih udruženja odnosno saveza te dragovoljni članovi (organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata) ako obavljaju djelatnost djelatnosti iz popisa.

POPIS DJELATNOSTI NA KOJE SE ODNOSI ODLUKA

G4725

Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama

G4741

Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav.

G4742

Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4743

Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4751

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

G4753

Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u spec. prod.

G4754

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

G4759

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav.

G4761

Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

G4762

Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim
prodavaonicama

G4763

Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama

G4764

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

G4765

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama

G4771

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

G4772

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

G4777

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama

G4778

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

G4779

Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama

G4799

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

I5610

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

I5629

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

I5630

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

J5914

Djelatnosti prikazivanja filmova

N8230

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

P8551

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

P8552

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

P8553

Djelatnosti vozačkih škola

P8559

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Q8610

Djelatnosti bolnica

R9001

Izvođačka umjetnost

R9002

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

R9003

Umjetničko stvaralaštvo

R9004

Rad umjetničkih objekata

R9102

Djelatnosti muzeja

R9311

Rad sportskih objekata

R9312

Djelatnosti sportskih klubova

R9313

Fitnes centri

R9319

Ostale sportske djelatnosti

R9321

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

R9329

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

S9602

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

S9604

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

S9609

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

 

      Za sve članove HOK-a, u skladu s Odlukom o dopuni odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 36/20.), otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za razdoblje travnja – lipanj 2020. (II. tromjesečje 2020.). Predviđeno je donošenje nove odluke o otpisu zaduženja u slučaju trajanja pandemije koronavirusa dulje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Povratak na vijesti