Priznanje duga


Predmet: Priznanje duga kojim se zastarijevanje prekida, neovisno o tome je li učinjeno na izravan ili neizravan način, mora biti jasno, određeno i bezuvjetno, takvo da se na siguran i nedvojben način očituje dužnikova volja da dug zaista priznaje.

Broj presude: Revt 542/2017-2, od 15. lipnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tijekom postupka koji je prethodio reviziji utvrđeno je da je tuženik u stečajnom postupku koji je nad tužiteljem otvoren 17 siječnja 2011 dana 7 veljače 2011 prijavio tražbinu koju ima prema tužitelju u visini od 6 204 997 75 kn po osnovi neplaćene komunalne naknade za poslovni prostor čiji je korisnik bio tužitelj da je dio te tražbine za iznos od 1 902 927 07 kn osporio stečajni upravitelj zbog nastupanja zastare pa je rješenjem stečajnog suca osporavatelj odnosno stečajni upravitelj stečajnog dužnika upućen dokazati osnovanost svog osporavanja obzirom da za tražbinu postoji pravomoćno i ovršno rješenje nadležnog upravnog tijela tuženika G u z p u g i s i k p i p klasa UP I 363 03 2008 80 1700 od 8 lipnja 2000 koje rješenje je postalo izvršno dana 18 listopada 2000 Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja uzimajući u obzir da je rješenje G u z p u g i s i k p i p od 8 lipnja 2000 postalo izvršno 18 listopada 2000 a da tuženik nije pokrenuo ovrhu nego je tek 7 veljače 2011 prijavio potraživanje u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu