RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Priznanje strane sudske odluke

Predmet: Sud u Republici Hrvatskoj ne može preispitivati pravomoćne odluke donesene od nadležnog suda u Europskoj uniji.

Broj presude: Gž-115/2017, od 17. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ne ulazeći u pitanje da li su tužiteljice iskoristile sva pravna sredstva u Republici Sloveniji, prvostupanjski sud smatra da se pozivom na navedene propise ne može preispitivati pravomoćno rješenje o nasljeđivanju doneseno od nadležnog suda u Republici Sloveniji. Prvostupanjski sud zaključuje da ukoliko je ostavinski sud u Republici Sloveniji počinio povredu odredaba ostavinskog postupka na štetu tužiteljica, kao što se u tužbi implicira, za isto ne može biti nadležan sud u Republici Hrvatskoj, niti tuženici mogu biti pasivno legitimirani, a tužiteljicama stoji na raspolaganju druga pravna sredstva pred sudovima Republike Slovenije odnosno EU – Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda čl. 6. (Nar. nov., br. 18/97., 6/99).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)