Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije

Datum: 05.07.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/21-02/201
Davatelj: Porezna uprava

Porezni savjetnik iz dostavnog popisa elektroničkom poštom dostavio nam je upit o izdavanju i fiskalizaciji računa kod prodaje dobara na daljinu unutar Europske unije i primjene posebnog postupka oporezivanja od 1. srpnja 2021. Postavljeno je pitanje, ako hrvatski porezni obveznik u OSS-u umjesto računa izda samo otpremnicu uz potvrdu o plaćanju, da li se to smatra računom u smislu Zakona o PDV-u. Nadalje, zatraženo je pojašnjenje što je s obvezom fiskalizacije naplate takvog dokumenta koji se plaća karticama (gotovinom u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom) te jesu li to prateći dokumenti iz članka 27.a Zakona o fiskalizaciji, koje je potrebno fiskalizirati prema članku 27.b i c Zakona.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 78. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (u daljnjem tekstu: posebni postupak oporezivanja) nije obvezan izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije. Ako izabere izdati račun, primjenjuje pravila o izdavanju računa države članice u kojoj se prijavio za primjenu posebnog postupka oporezivanja.

Slijedom navedenog, porezni obveznik koji se prijavi za primjenu posebnog postupka oporezivanja u Republici Hrvatskoj te za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije izabere izdati račun, primjenjuje pravila o izdavanju računa propisana Zakonom o PDV-u.

Odredbama članka 78. stavka 7. Zakona o PDV-u propisano je da je račun svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Prema tome, ako otpremnica sadrži podatke propisane odredbama članka 79. Zakona o PDV-u može se smatrati računom.

U navedenom slučaju se ne primjenjuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Povratak na mišljenja