Prodaja roba ili usluga putem uređaja za punjenje, odnosno mjesta za punjenje koje omogućuje transfer električne energije na električno vozilo

Datum: 01.10.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/1183
Davatelj: Porezna uprava

      Tumačenje odredbi čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. i 115/16., u daljnjem tekstu: ZFPG), glede izuzeća punionica električnih automobila od obveze provedbe postupka fiskalizacije.

      Obveznici fiskalizacije prema odredbi čl. 3. ZFPG-a su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema čl. 5. ZFPG-a.

       Nadalje, čl. 5. t. 10. ZFPG-a propisano je kako se obveznikom fiskalizacije ne smatra obveznik za ostvareni promet evidentiran preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba. Ovim člankom nije propisano institucijsko izuzeće već se izuzeće odnosi na pojedine djelatnosti.

       Zakonom o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Nar. nov., br. 1/17. i 14/17.) postupanje u primjeni navedenog Zakona.

      Člankom 94. Zakona o trošarinama je propisano da se neovisno o ostalim odredbama ovog Zakona, trošarinskim obveznikom za električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 smatra opskrbljivač električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj, opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe te proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe. Opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač su osobe definirane posebnim propisima.

      U dostavljenom upitu opisan je model poslovanja punionica električnih automobila iz kojeg je razvidno, da će punionice koristiti isključivo električnu energiju koja je već puštena u potrošnju i na koju je obračunata trošarina. U tom smislu se odredbe propisa o trošarinama ne odnose na punionice električnih automobila.

      Iz navedenog je razvidno da punionica električnih automobila, odnosno prodaju električne energije korisnicima električnih automobila nije moguće izuzeti od provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa sukladno čl. 5. t. 10. ZFPG-a.

      Međutim, prema navedenom modelu iz upita, punionica električnih automobila obavlja sve radnje automatizmom, odnosno korisnik samostalno dolazi do prodajnog prostora izvrši gotovinsko ili negotovinsko plaćanje ako postoji takva ugovorena mogućnost između prodavatelja i kupca te spoji svoj električni automobil na predviđeno mjesto za nadopunu električnom energijom. Opisani model punjenja električnih automobila odgovara modelu prodaje roba ili usluga putem prodajnih automata iz čl. 5. t. 7. ZFPG-a, koji zaprimaju i vraćaju novac ili druge mogućnosti plaćanja (prepaid RFID kartica - jednokratna ili nadopunjiva, mobilna web aplikacija, itd.) i u potpunosti zamjenjuju rad djelatnika. Iz navedenog možemo zaključiti da se punionica električnih automobila smatra automatom za prodaju roba ili usluga.

      Slijedom prethodno navedenog, obveznici fiskalizacije koji obavljaju prodaju roba ili usluga putem samoposlužnih uređaja - prodajnih automata, izuzeti su od obveze provedbe postupka fiskalizacije.

Povratak na mišljenja