Produljena je primjena snižene stope PDV-a od 5 % na energente

Datum: 27.03.2023, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Zbog i dalje prisutne nestabilnosti u energetskom sektoru te rasta cijena produljena je primjena snižene stope PDV-a od 5 % za isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. To proizlazi iz Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 33/23.) koji stupa na snagu od 1. travnja 2023. godine.

Podsjećamo, navedene isporuke su u skupini dobara i usluga koje su oporezive po stopi od 13 %, međutim, za njih je bila propisana iznimka prema kojoj se primjenjivala stopa od 5 % u razdoblju do 31. ožujka 2023. godine. Ovim izmjenama Zakona o PDV-u to razdoblje je produljeno za godinu dana.

Prema tome, na isporuke:

  • prirodnog plina, uključujući naknade vezane za tu isporuku
  • grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane za tu isporuku
  • ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke

obavljene do 31. ožujka 2024. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 %.

Povratak na vijesti