Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za siječanj i veljaču 2020.

Datum: 24.12.2020, Četvrtak
Autor: A.B.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2021. godine. Nove potpore, u najvećem dijelu slične su potporama koje su se isplaćivale za studeni i prosinac 2020.  Visina potpore i dalje  ovisi o  padu prihoda/primitaka, kao jedan od uvjeta za ostvarivanje potpore. Pad prihoda / primitaka, kao i svota potpore utvrđuje se na slijedeći način:

 • pad prihoda/primitaka od 40,00% do 44,99% % - 2.000,00 kn po radniku
 • pad prihoda/primitaka od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn po radniku
 • pad prihoda/primitaka od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn po radniku
 • pad prihoda/primitaka od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn po radniku
 • pad prihoda/primitaka od 60,00%  i više - 4.000,00 kn po radniku.

Visina potpore se utvrđuje u navedenim svotama po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno svotu obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno svoti potpore.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa mogu ostvariti:

 • 2.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno svotu obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno svoti potpore.

Kriteriji za odobravanje potpore:

 • Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 1. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za treće i četvrto tromjesečje 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

ILI

 • trebaju dokazati da su u siječnju 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na siječanj 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za siječanj 2021. godine i siječanj 2020. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na prosinac 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i prosinac 2020. godine
 • Ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019. godine i posluje duže od godinu dana treba dokazati da je u siječnju 2021. godine imao pad prihoda/primitaka u odnosu na siječanj 2020. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za siječanj 2021. godine i siječanj 2020. godine Poreznoj upravi ukoliko traži potporu za siječanj, odnosno dokazati da je u mjesecu za koji traži potporu imao pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020.g. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019. godine i posluje duže od godinu dana, a tromjesečni je obveznik PDV-a, treba dokazati pad prihoda/primitaka iz četvrtog tromjesečja 2020. godine u odnosu na četvrto tromjesečje 2019.
 • Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja.

 

Za radnike zaposlene nakon 31. prosinca 2020. godine, bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora za mjesec siječanj 2021. godine, a za radnike zaposlene nakon 31. siječnja 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec veljaču 2021. godine.

Poslodavci koji se žele prijaviti na mjeru  morali su imati registriranu djelatnost i izvršiti prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 30. studenog 2020. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. studenog 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije odvija se isključivo elektroničkim putem. Temeljem navedenoga, poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi https://mjera-orm.hzz.hr/moji-zahtjevi/. Ako poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2020. godine do zaključno 25. veljače 2020. godine  odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču  2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021.

Povratak na vijesti