Promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Datum: 22.08.2022, Ponedjeljak
Autor: N.D.

U srpnju 2022. godine HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su (četvrti po redu) Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine.), a koji je objavljen 12. kolovoza 2022. godine (Nar. nov., br. 93/22.). Promjene koje su tu obznanjene, s obzirom na to da nadležan ministar nije proširio njihovu primjenu na … sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. . 58/07. i 72/07. – ispravak),… primjenjuju samo njegovi prethodno navedeni potpisnici.

Prema prijašnjoj praksi, očekuje se donošenje odluke te vrste.

Jedna od najznačajnijih promjena je ona koja se odnosi na najnižu osnovnu plaću za najjednostavnije poslove, one koje pripadaju grupi I. tarifnih stavova. To je svota od 5.100,00 kn. Prijašnja osnovna plaća iste grupe I. tarifnog stava bila je 4.200,00 kn. Promijenile su se osnovne plaće i u drugim tarifnim stavovima od njih ukupno 11.

Bitno je naglasiti da se ta osnovna plaća, kao i sve druge koje su navedene u tim četvrtim promjenama, utvrđuje počevši od 1. kolovoza 2022. godine. Dakle, za obračun plaće za kolovoz 2022. godine primijenit će se te nove osnovne plaće te se stoga neće se primijeniti na one koje su isplaćene počevši od 1. kolovoza 2022. godine.

Na našim internetskim stranicama objaviti ćemo obavijest kada se proširi primjena tih četvrtih promjena kolektivnog ugovora. Tada ćemo dati detaljniji pregled ostalih promjena koje su donijele te četvrte promjene kolektivnog ugovora iz 2015. godine.

Povratak na vijesti