RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjena ovrhovoditelja

Predmet: Ako tijekom ovršnog postupka dođe do promjene vjerovnika, novi vjerovnik nastavlja ovršni postupak kao ovrhovoditelj umjesto prvobitnog ovrhovoditelja ako javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je nakon pokretanja ovršnog postupka tražbina na njega prenesena ili da je na njega prenesena ili da je na njega na drugi način prešla.

Broj presude: Gž Ovr-172/2019-2, od 22. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U odnosu na žalbene navode ovršenika valja istaći da je rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja poslovni broj Ovr-1612/15 od 14. studenoga 2016. bila određena ovrha radi predaje motornog vozila u posjed ovrhovoditelju ali i ovrha na novčanim sredstvima ovršenika radi naplate troškova ovršnog postupka u iznosu od 1.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 14. studenoga 2016. do isplate, te je pravomoćnim rješenjem suda prvog stupnja poslovni broj Ovr-1612/15 od 1. ožujka 2018. obustavljena ovrha radi oduzimanja motornog vozila ovršenika i predaje u posjed ovrhovoditelju ali je nastavljen ovršni postupak radi naplate troškova ovršnog postupka na novčanim sredstvima ovršenika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)