Promjena valute robe smještene u carinskom skladištu

Datum: 08.02.2011, Utorak
Klasa: 413-01/11-01/23
Davatelj: Carinska uprava

Vašim pisanom upitom naveli ste da posjedujete carinsko skladište u koje smještate robu temeljem komisionog konsignacijskog ugovora i na koje je smještana roba u domaćoj valuti kunama Nakon promjene stranog vlasnika odlučeno je da se promjeni valuta iz kuna u Eure te postavljate pitanje da li se može obaviti ta promjena i za robu koja je već smještena na skladište ili samo na robu koja će tek biti upućena na isto U nastavku se daje sljedeće pojašnjenje Poslovanje u carinskom skladištu regulirano je člancima 110 do 123 Nar nov br 78 99 94 99 117 99 73 00 92 01 47 03 140 05 138 06 60 08 45 09 i 56 10 te člancima 208 do 241 Uredbe za provedbu Carinskog zakona Nar nov br 161 03 5 07 70 08 i 76 09 dok je način popunjavanja carinske deklaracije reguliran odredbama Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona Nar nov br 176 03 Pri tome člankom 122 Carinskog zakona propisan je način utvrđivanja carinske ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja