Promjena voditelja poslovne turističke agencije

Datum: 05.09.2019, Četvrtak
Klasa: 334-07/19-06/43
Davatelj: Ministarstvo turizma

Pregledom obavijesti o promjeni voditelja poslovnice turističke agencije S I TO d o o koju smo zaprimili 29 kolovoza 2019 godine i priloženih dokumenata ustanovili smo da niste dostavili sve dokaze sukladno čl 13 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 1130 17 i 25 19 te ne ispunjavate uvjete za objavu turističke agencije na mrežnim stranicama Ministarstva Naime čl 13 st 1 cit Zakona propisano je da je turistička agencija dužna prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije njezinu osobnom identifikacijskom broju adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge voditelju poslova ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom a svaku promjenu navedenih podataka prijaviti i dostaviti dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene Člankom 13 st 2 cit Zakona propisano je da su osim obavijesti i dokaza iz st 1 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja