Promjene plaće u zdravstvu

Datum: 05.06.2023, Ponedjeljak
Autor: N.D.

S obzirom na to da je plaća službenika i namještenika izravno povezana s koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, svaka promjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama je bitna. Zadnjim promjenama uredbe (Nar. nov., br. 46/23.) koja je stupila na snagu 6. svibnja 2023. godine, mijenjan je dio koji se odnosi na nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama.

Pročišćeni tekst ove uredbe koji se odnosi na zdravstvene ustanove objavljen je časopisu RRiF br., 6/23. u Poslovnim obavijestima iz javnog područja, str. 195-197.

Ovom se prigodom napominje da se da je koeficijent složenosti poslova zdravstvenih djelatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (medicinskih sestara) na radnim mjestima III. vrste povećan s 0,951 na 0,999.

Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama u koje se ubrajaju i one koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama počevši od plaće zarađene za travanj 2023. godine iznosi 902,08 €.

Povratak na vijesti