Promjene računovodstvenih procjena

Datum: 24.11.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Promjene računovodstvenih procjena predstavljaju usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti neke imovine ili obveze, ili svote trošenja neke imovine tijekom vremena nastalo procjenom sadašnjeg stanja i očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama. Učinci promjena računovodstvenih procjena iskazuju se kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja. Ako postoji učinak promjene računovodstvenih procjena na buduća razdoblja, taj se učinak iskazuje kao prihod ili rashod u tekućem i u budućim razdobljima.

O računovodstvenom praćenju promjena računovodstvenih procjena može se pročitati u članku Promjene računovodstvenih procjena koji je objavljen u časopisu RRiF br. 11/21., na str. 41.

Povratak na vijesti