Promjene u COP-u i Registru zaposlenih u javnim službama

Datum: 09.06.2023, Petak
Autor: N.D.

Plaće službenika i namještenika koji rade u državnoj službi i javnim službama obračunavaju se putem jedinstvenog informacijskog sustava za centralizirani obračun plaća (dalje: COP), a podatci o službenicima i namještenicima vode se u Registru zaposlenih u javnom sektoru.

Za navedena područja donesen je Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 59/23.) koji stupa na snagu 10. lipnja 2023. godine. Upozorava se da je za neke osobe predviđeno i prijelazno razdoblje u vezi prilagodbe za njegovu primjenu.

U članku koji je objavljen u časopisu RRiF 6/23., str. 184-188., autorica Bahović, F. pisala je na temelju Konačnog prijedloga toga zakona o tome do kakvih će promjena doći u načinu vođenja podataka u Registru zaposlenih te korištenju sustava za centralizirani obračun plaća.

Sve što je u tom članku napisano je sadržano i u donesenom zakonu.

Povratak na vijesti