Prilog proračun i proračunski korisnici

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009.-2011. godine
Pror - 10.2008, str. 1
Novi Zakon o proračunu
Pror - 10.2008, str. 8
Upravna inspekcija prema novom Zakonu o upravnoj inspekciji
Pror - 10.2008, str. 22
Novi položaj službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 10.2008, str. 30
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Pror - 10.2008, str. 42
Novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pror - 10.2008, str. 57
Pregled radnih prava državnih službenika i namještenika
Pror - 10.2008, str. 67
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Pror - 10.2008, str. 82