Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2008

Web izdanje 24,89
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009.-2011. godine
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Novi Zakon o proračunu
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Upravna inspekcija prema novom Zakonu o upravnoj inspekciji
Autor: Vladimir REMS, dipl. iur.
Novi položaj službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pregled radnih prava državnih službenika i namještenika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.