Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2008

Web izdanje 24,89
Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kratki podsjetnik na obvezu sastavljanja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Izjava o misiji, viziji i ciljevima te knjiga procesa
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Godišnje izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Raspored državnih službenika
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.