Prilog proračun i proračunski korisnici

Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2007.
Pror - 2.2008, str. 2
Kratki podsjetnik na obvezu sastavljanja financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007.
Pror - 2.2008, str. 13
Izjava o misiji, viziji i ciljevima te knjiga procesa
Pror - 2.2008, str. 17
Godišnje izvješćivanje o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Pror - 2.2008, str. 29
Raspored državnih službenika
Pror - 2.2008, str. 30
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.
Pror - 2.2008, str. 37