Prilog proračun i proračunski korisnici

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.
Pror - 7.2008, str. 3
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2008.
Pror - 7.2008, str. 10
Registar korisnika proračuna
Pror - 7.2008, str. 11
Tržište javno-privatnog partnerstva u RH
Pror - 7.2008, str. 13
Načelo zakonitosti
Pror - 7.2008, str. 18
Sustav državne uprave
Pror - 7.2008, str. 20
Selekcija kandidata u postupku zapošljavanja
Pror - 7.2008, str. 27
Promjene kolektivnog ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Pror - 7.2008, str. 32