RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 1.2009, str. 2

Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu

Pror - 1.2009, str. 12

Promjene u Zakonu o javnoj nabavi

Pror - 1.2009, str. 29

Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 1.2009, str. 40

Novi Zakon o koncesijama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Pror - 1.2009, str. 42
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)