Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2009

Web izdanje 24,89
Rokovi predaje financijskih izvještaja siječanj – rujan 2009.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.
Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju
Autor: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
Pomoći za državne i javne službe
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Kolektivni ugovori, sporazum, odluke