Prilog proračun i proračunski korisnici

Rokovi predaje financijskih izvještaja siječanj – rujan 2009.
Pror - 10.2009, str. 2
Samoupravna suradnja – sredstvo poboljšanja kvalitete javnih usluga
Pror - 10.2009, str. 3
O primjeni nove Uredbe o uredskom poslovanju
Pror - 10.2009, str. 8
Pomoći za državne i javne službe
Pror - 10.2009, str. 12
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Pror - 10.2009, str. 19
Kolektivni ugovori, sporazum, odluke
Pror - 10.2009, str. 32