Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2009

Web izdanje 24,89
Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2008.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Zakon o proračunu – što treba odmah primijeniti
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatskeza 2009. godinu
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Plan nabave i predmet nabave
Autor: Glorija RAGUŽ, dipl. iur.
Otvaranje, vođenje i zaključivanje propisanih knjiga u uredskom poslovanju
Autor: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.
Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2009.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.