Prilog proračun i proračunski korisnici

Posljednje provjere i zaključna knjiženja za 2008.
Pror - 2.2009, str. 1
Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2008.
Pror - 2.2009, str. 9
Godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Pror - 2.2009, str. 14
Zakon o proračunu – što treba odmah primijeniti
Pror - 2.2009, str. 16
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatskeza 2009. godinu
Pror - 2.2009, str. 21
Plan nabave i predmet nabave
Pror - 2.2009, str. 27
Otvaranje, vođenje i zaključivanje propisanih knjiga u uredskom poslovanju
Pror - 2.2009, str. 33
Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2009.
Pror - 2.2009, str. 37