RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Pomoći i donacije - odgovori na najčešća pitanja

Pror - 4.2009, str. 1

Zakonodavni okvir i način obavljanja proračunskog nadzora

Pror - 4.2009, str. 7

Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za znanost i vatrogastvo u 2009.

Pror - 4.2009, str. 11

Otvoreni postupak javne nabave

Pror - 4.2009, str. 14

Volonteri iz Zakona o radu

Pror - 4.2009, str. 19

Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 4.2009, str. 33

Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 4.2009, str. 37
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)