Prilog proračun i proračunski korisnici

Financijski planovi proračunskih korisnika i proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Pror - 8.2009, str. 2
Izvještaj o obvezama za 2009.
Pror - 8.2009, str. 8
Zaduživanje lokalnih i područnih jedinica
Pror - 8.2009, str. 17
Ugovor o djelu u državnim tijelima
Pror - 8.2009, str. 29
Sporazumi i dodatci sporazumima o osnovici za plaće
Pror - 8.2009, str. 32
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Pror - 8.2009, str. 35
Godišnji odmor za državne i javne službenike i namještenike
Pror - 8.2009, str. 44
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 8.2009, str. 52
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 8.2009, str. 57