Prilog proračun i proračunski korisnici 8/2009

Web izdanje 24,89
Financijski planovi proračunskih korisnika i proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Izvještaj o obvezama za 2009.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.
Zaduživanje lokalnih i područnih jedinica
Autori: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Stjepn Jusup, oec.
Ugovor o djelu u državnim tijelima
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sporazumi i dodatci sporazumima o osnovici za plaće
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji odmor za državne i javne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi