RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku

Pror - 1.2010, str. 1

Pripreme godišnjeg obračuna za 2009. u proračunskom računovodstvu

Pror - 1.2010, str. 5

Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 1.2010, str. 23

Regionalne razlike u Hrvatskoj

Pror - 1.2010, str. 32

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Pror - 1.2010, str. 39

Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 1.2010, str. 42

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 1.2010, str. 44

Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika

Pror - 1.2010, str. 48

Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Pror - 1.2010, str. 50
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)