Prilog proračun i proračunski korisnici

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku
rrif - 1.2010, str. 1
Pripreme godišnjeg obračuna za 2009. u proračunskom računovodstvu
rrif - 1.2010, str. 5
Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika
rrif - 1.2010, str. 23
Regionalne razlike u Hrvatskoj
rrif - 1.2010, str. 32
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
rrif - 1.2010, str. 39
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama
rrif - 1.2010, str. 42
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
rrif - 1.2010, str. 44
Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika
rrif - 1.2010, str. 48
Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
rrif - 1.2010, str. 50