Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2010

Web izdanje 24,89
Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Pripreme godišnjeg obračuna za 2009. u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Regionalne razlike u Hrvatskoj
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Tajana DRAKULIĆ