Prilog proračun i proračunski korisnici

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika prema novom pravilniku
Pror - 1.2010, str. 1
Pripreme godišnjeg obračuna za 2009. u proračunskom računovodstvu
Pror - 1.2010, str. 5
Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Pror - 1.2010, str. 23
Regionalne razlike u Hrvatskoj
Pror - 1.2010, str. 32
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
Pror - 1.2010, str. 39
Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama
Pror - 1.2010, str. 42
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 1.2010, str. 44
Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika
Pror - 1.2010, str. 48
Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Pror - 1.2010, str. 50