Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2010

Web izdanje 24,89
Zaključne provjere i knjiženja za 2009.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2009.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. i njegovo izvršavanje
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
PDV od 1. siječnja 2010.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Osvrt na osnovicu za izračun plaće korisnika državnog proračuna
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Kolektivni ugovori, sporazum, odluke