Prilog proračun i proračunski korisnici

Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova
Pror - 7.2010, str. 2
Polugodišnji financijski izvještaji za 2010.
Pror - 7.2010, str. 10
Povlačenje naknade na teret HZZO-a i HZZOZZR-a i povrati više isplaćenih naknada i rashoda za zaposlene u državni proračun
Pror - 7.2010, str. 15
Novosti u sustavu javne nabave
Pror - 7.2010, str. 21
Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 7.2010, str. 28
Primjena Zakona o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata
Pror - 7.2010, str. 35
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 7.2010, str. 42
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 7.2010, str. 48
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Pror - 7.2010, str. 50