Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2010

Web izdanje 24,89
Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Polugodišnji financijski izvještaji za 2010.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Povlačenje naknade na teret HZZO-a i HZZOZZR-a i povrati više isplaćenih naknada i rashoda za zaposlene u državni proračun
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Novosti u sustavu javne nabave
Autori: Teja KOLAR, dipl. iur.
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Kristina RATKOVIĆ, dipl. iur. univ. spec.
Primjena Zakona o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.