Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2011

Web izdanje 24,89
Praktična primjena promjena u računovodstvu proračuna i proračunskih korisnika od 1. siječnja 2011.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Pripreme za godišnji obračun za 2010. u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sadržaj, značenje i primjena Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011.
Autori: Ivona CINDRIĆ, dipl. iur.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Plaće i druga materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.