Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2011

Web izdanje 24,89
Godišnji propisi kod proračuna i proračunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Evidentiranje namjenskih, općih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika državnog proračuna
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proračuna
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Proračunsko računovodstvo - pripreme za godišnji obračuna za 2011.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u sustavu javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zakup i kupoprodaja poslovnog prostora
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Plaće zaposlenih u javnom sektoru
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.