Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2011

Web izdanje 24,89
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2010.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Upute Ministarstva financija uz sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u sustavu proračuna
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Uz promjene Zakona o pravu na pristup informacijama
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Konačni obračun PDV-a za 2010. u proračunskom okruženju
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Autor: Vlasta ŠIMEG-GRGIĆ, dipl. iur.