Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2011

Web izdanje 24,89
Novo financijsko izvještavanje u sustavu proračuna
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Politika teritorijalnog preustroja i funkcionalne decentralizacije u Hrvatskoj
Autor: Željka TROPINA, GODEC
Ugovori o djelu s fizičkim osobama koje nisu isplatiteljevi radnici
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pregled tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.