Prilog proračun i proračunski korisnici

Novo financijsko izvještavanje u sustavu proračuna
Pror - 4.2011, str. 2
Politika teritorijalnog preustroja i funkcionalne decentralizacije u Hrvatskoj
Pror - 4.2011, str. 10
Ugovori o djelu s fizičkim osobama koje nisu isplatiteljevi radnici
Pror - 4.2011, str. 18
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 4.2011, str. 24
Pregled tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 4.2011, str. 31