Prilog proračun i proračunski korisnici

Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2012. – 2014.
Pror - 7.2011, str. 2
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Pror - 7.2011, str. 7
Rokovi čuvanja dokumentacije, knjiga i izvještaja u proračunskom računovodstvu
Pror - 7.2011, str. 10
Novi Pravilnik o izvršavanju državnog proračuna
Pror - 7.2011, str. 14
Fiskalna decentralizacija u Republici Hrvatskoj
Pror - 7.2011, str. 17
Novi Etički kodeks državnih službenika
Pror - 7.2011, str. 26
Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 7.2011, str. 31
Promjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u LP(R)S-u
Pror - 7.2011, str. 39
Problemi pri primjeni Zakona o plaćama u LP(R)S-u
Pror - 7.2011, str. 44
Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika
Pror - 7.2011, str. 48
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Pror - 7.2011, str. 54
Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 7.2011, str. 57
Službena putovanja službenika i namještenika u javnim službama
Pror - 7.2011, str. 60