Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2011

Web izdanje 24,89
Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2012. – 2014.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Rokovi čuvanja dokumentacije, knjiga i izvještaja u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi Pravilnik o izvršavanju državnog proračuna
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Fiskalna decentralizacija u Republici Hrvatskoj
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Novi Etički kodeks državnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Promjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u LP(R)S-u
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Problemi pri primjeni Zakona o plaćama u LP(R)S-u
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Neka materijalna prava državnih službenika i namještenika
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Autor: Zvonimir LAKTAŠIĆ
Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Službena putovanja službenika i namještenika u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.