Prilog proračun i proračunski korisnici

Posebnosti godišnjeg popisa kod proracuna i proracunskih korisnika
Pror - 12.2012, str. 2
Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika državnog proracuna
Pror - 12.2012, str. 12
Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proracuna
Pror - 12.2012, str. 17
Pripreme za godišnji obracun u proracunskom racunovodstvu za 2012.
Pror - 12.2012, str. 23
Rokovi ispunjenja novcanih obveza u ugovorima koje sklapaju osobe javnog prava
Pror - 12.2012, str. 40
Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave
Pror - 12.2012, str. 46
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Pror - 12.2012, str. 54
„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave
Pror - 12.2012, str. 61
Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Pror - 12.2012, str. 71
Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade
Pror - 12.2012, str. 89
Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru
Pror - 12.2012, str. 92
Promjene u okviru fiskalne odgovornosti
Pror - 12.2012, str. 97
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunu
Pror - 12.2012, str. 101
Prijedlog Zakona o sanaciji javnih ustanova
Pror - 12.2012, str. 105