Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2012

Web izdanje 24,89
Posebnosti godišnjeg popisa kod proracuna i proracunskih korisnika
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika državnog proracuna
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proracuna
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Pripreme za godišnji obracun u proracunskom racunovodstvu za 2012.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rokovi ispunjenja novcanih obveza u ugovorima koje sklapaju osobe javnog prava
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
„Opce“ obveze narucitelja u sustavu javne nabave
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Dnevnica za službena putovanja u zemlji zaposlenih u javnom sektoru
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Promjene u okviru fiskalne odgovornosti
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Prijedlog Zakona o sanaciji javnih ustanova
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. oec.