Prilog proračun i proračunski korisnici

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Pror - 2.2012, str. 3
Računovodstveno i porezno motrište spajanja proračunskih ustanova
Pror - 2.2012, str. 10
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2011.
Pror - 2.2012, str. 18
Novine u otvorenom postupku javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi
Pror - 2.2012, str. 28
Izvječća o javnoj nabavi za 2011.
Pror - 2.2012, str. 37
Odgovori na najčešća pitanja vezana za radno-pravni status državnih i lokalnih službenika i namještenika
Pror - 2.2012, str. 40
Prikaz odredaba Pravilnika o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova
Pror - 2.2012, str. 54
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Pror - 2.2012, str. 57
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
Pror - 2.2012, str. 60