Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2012

Web izdanje 24,89
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Računovodstveno i porezno motrište spajanja proračunskih ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2011.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novine u otvorenom postupku javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Izvječća o javnoj nabavi za 2011.
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Odgovori na najčešća pitanja vezana za radno-pravni status državnih i lokalnih službenika i namještenika
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Prikaz odredaba Pravilnika o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Autor: Dražen MANAGIĆ , dipl. iur.
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
Autor: Ljubica PILIĆ , dipl. oec.