Prilog proračun i proračunski korisnici

Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.
Pror - 4.2012, str. 3
Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu
Pror - 4.2012, str. 5
Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
Pror - 4.2012, str. 10
Odgovori na pitanja
Pror - 4.2012, str. 16
Planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola
Pror - 4.2012, str. 23
Plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva
Pror - 4.2012, str. 30
Rad u dežurstvu, rad u pripravnosti i rad po pozivu kod zdravstvenih radnika
Pror - 4.2012, str. 40