Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2012

Web izdanje 24,89
Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012.godinu
Autori: Ivona CINDRIĆ, dipl. iur.
Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Odgovori na pitanja
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rad u dežurstvu, rad u pripravnosti i rad po pozivu kod zdravstvenih radnika
Autor: Mr. sc. Ivica BABIĆ , dr. med.