Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2012

Web izdanje 24,89
Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2013.-2015.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Računovodstveni sustavi kao potpora razvoju financijskog upravljanja i kontrola
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Novi Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Ustrojstvo državne uprave u RH
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Etički kodeks državnih službenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Obračun plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Rad kroz pripravnost u mreži javne zdravstvene službe
Autor: Mr. sc. Ivica BABIĆ , dr. med.
Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Nadoknada za odvojeni život i terenski dodatak zaposlenih u javnom sektoru
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.