Prilog proračun i proračunski korisnici

Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2013.-2015.
Pror - 7.2012, str. 3
Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
Pror - 7.2012, str. 6
Računovodstveni sustavi kao potpora razvoju financijskog upravljanja i kontrola
Pror - 7.2012, str. 11
Novi Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole
Pror - 7.2012, str. 16
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Pror - 7.2012, str. 18
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Pror - 7.2012, str. 26
Ustrojstvo državne uprave u RH
Pror - 7.2012, str. 33
Etički kodeks državnih službenika
Pror - 7.2012, str. 38
Obračun plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama
Pror - 7.2012, str. 42
Rad kroz pripravnost u mreži javne zdravstvene službe
Pror - 7.2012, str. 49
Godišnji odmor zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 7.2012, str. 51
Nadoknada za odvojeni život i terenski dodatak zaposlenih u javnom sektoru
Pror - 7.2012, str. 53
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 7.2012, str. 59
Pregled tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 7.2012, str. 63