Prilog proračun i proračunski korisnici

Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika u sustavu riznice
Pror - 12.2013, str. 3
Racunovodstveno motrište upravljanja proracunskom imovinom
Pror - 12.2013, str. 9
Godišnji popis u proracunskom sustavu
Pror - 12.2013, str. 11
Pripreme za godišnji obracun za 2013. u proracunskom racunovodstvu
Pror - 12.2013, str. 22
Izvještaj o obvezama u 2013.
Pror - 12.2013, str. 38
Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH
Pror - 12.2013, str. 46
Plan nabave za 2014. u sustavu javne nabave
Pror - 12.2013, str. 53
Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave
Pror - 12.2013, str. 59
Prigodna materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika
Pror - 12.2013, str. 65
Tumacenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 12.2013, str. 69
Tumacenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 12.2013, str. 70