RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Knjigovodstvene evidencije nekih prihoda županijskih uprava za ceste

Pror - 2.2013, str. 3

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Pror - 2.2013, str. 6

Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2012.

Pror - 2.2013, str. 10

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2012.

Pror - 2.2013, str. 17

Knjiženje pretporeza u nekim okolnostima u proračunskom sustavu

Pror - 2.2013, str. 20

Naplata proračunskih i javnih prihoda

Pror - 2.2013, str. 22

Pregled nekih rokova u sustavu javne nabave

Pror - 2.2013, str. 25

Odgovori na pitanja u području javne nabave

Pror - 2.2013, str. 28

Sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama u postupcima javne nabave

Pror - 2.2013, str. 35

Mirovinsko osiguranje stranaca kojima je odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja

Pror - 2.2013, str. 42

Aktualnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola

Pror - 2.2013, str. 45

Novosti Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pror - 2.2013, str. 49

Diskriminacija pri zapošljavanju

Pror - 2.2013, str. 59

Pravo na dnevnicu državnih i javnih službenika i namještenika te državnih dužnosnika

Pror - 2.2013, str. 63

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 2.2013, str. 66

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 2.2013, str. 71
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)