Prilog proračun i proračunski korisnici

Knjigovodstvene evidencije nekih prihoda županijskih uprava za ceste
Pror - 2.2013, str. 3
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Pror - 2.2013, str. 6
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2012.
Pror - 2.2013, str. 10
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2012.
Pror - 2.2013, str. 17
Knjiženje pretporeza u nekim okolnostima u proračunskom sustavu
Pror - 2.2013, str. 20
Naplata proračunskih i javnih prihoda
Pror - 2.2013, str. 22
Pregled nekih rokova u sustavu javne nabave
Pror - 2.2013, str. 25
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Pror - 2.2013, str. 28
Sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama u postupcima javne nabave
Pror - 2.2013, str. 35
Mirovinsko osiguranje stranaca kojima je odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja
Pror - 2.2013, str. 42
Aktualnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Pror - 2.2013, str. 45
Novosti Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 2.2013, str. 49
Diskriminacija pri zapošljavanju
Pror - 2.2013, str. 59
Pravo na dnevnicu državnih i javnih službenika i namještenika te državnih dužnosnika
Pror - 2.2013, str. 63
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 2.2013, str. 66
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 2.2013, str. 71