Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2013

Web izdanje 24,89
Knjigovodstvene evidencije nekih prihoda županijskih uprava za ceste
Autori: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Autori: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2012.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2012.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Knjiženje pretporeza u nekim okolnostima u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naplata proračunskih i javnih prihoda
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Pregled nekih rokova u sustavu javne nabave
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja u području javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje stranaca kojima je odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Aktualnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Novosti Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Diskriminacija pri zapošljavanju
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pravo na dnevnicu državnih i javnih službenika i namještenika te državnih dužnosnika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.