RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Pripreme za godišnji obračun za 2014. u proračunskom računovodstvu

Pror - 12.2014, str. 3

Godišnji popis u proračunskom sustavu

Pror - 12.2014, str. 18

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pror - 12.2014, str. 28

Knjigovodstveni sažetak promjena u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2015.

Pror - 12.2014, str. 36

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.

Pror - 12.2014, str. 47

Elektronička dostava ponuda u postupcima javne nabave

Pror - 12.2014, str. 51

Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi - novosti

Pror - 12.2014, str. 61

Rješenja nekih prijepora kroz rješidbe DKOM-a

Pror - 12.2014, str. 67

Komunikacija s natjecateljima u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom

Pror - 12.2014, str. 74

Raspuštanje lokalnog predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika vlade RH

Pror - 12.2014, str. 79

Posebni uvjeti rada u školama i pripadajući dodatci na plaću

Pror - 12.2014, str. 86

Prigodne nagrade za 2014. kod državnih, lokalnih i javnih službi

Pror - 12.2014, str. 91

Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pror - 12.2014, str. 94

Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 12.2014, str. 98

Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 12.2014, str. 104
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)