Prilog proračun i proračunski korisnici

Pripreme za godišnji obračun za 2014. u proračunskom računovodstvu
Pror - 12.2014, str. 3
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Pror - 12.2014, str. 18
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Pror - 12.2014, str. 28
Knjigovodstveni sažetak promjena u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2015.
Pror - 12.2014, str. 36
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
Pror - 12.2014, str. 47
Elektronička dostava ponuda u postupcima javne nabave
Pror - 12.2014, str. 51
Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi - novosti
Pror - 12.2014, str. 61
Rješenja nekih prijepora kroz rješidbe DKOM-a
Pror - 12.2014, str. 67
Komunikacija s natjecateljima u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom
Pror - 12.2014, str. 74
Raspuštanje lokalnog predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika vlade RH
Pror - 12.2014, str. 79
Posebni uvjeti rada u školama i pripadajući dodatci na plaću
Pror - 12.2014, str. 86
Prigodne nagrade za 2014. kod državnih, lokalnih i javnih službi
Pror - 12.2014, str. 91
Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 12.2014, str. 94
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 12.2014, str. 98
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 12.2014, str. 104