Prilog proračun i proračunski korisnici 2/2014

Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2013.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2013.
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Interni akt za javnu nabavu
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.
Primjer dokumentacije za nadmetanje u sustavu javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Neka materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Položaj žena na tržištu rada
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Andreja BAKULA , prof.