Prilog proračun i proračunski korisnici

Završne provjere i knjiženja u proračunskom računovodstvu za 2013.
Pror - 2.2014, str. 3
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2013.
Pror - 2.2014, str. 9
Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Pror - 2.2014, str. 15
Interni akt za javnu nabavu
Pror - 2.2014, str. 20
Primjer dokumentacije za nadmetanje u sustavu javne nabave
Pror - 2.2014, str. 26
Neka materijalna prava zaposlenih u javnom sektoru
Pror - 2.2014, str. 46
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Pror - 2.2014, str. 51
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 2.2014, str. 59
Položaj žena na tržištu rada
Pror - 2.2014, str. 63
Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika
Pror - 2.2014, str. 66